2016-11-15

Nordea Kista

OBT får förtroendet att bygga Nordeas nya kontor i kista Stockholm! Projektet är en blandning av öppna kontorslandskap och cellkontor där dörrportaler med helglaslösning valts för att skapa gemenskap och rymd med bibehållen ljudreduktion för enskilt arbete och samtal! Ventilationen på projektet har en samverkan med dörrmiljöerna då det har valts ett integrerat frånluftdon i portalen som både är estetiskt snygg och klarar de högt ställda ljudkraven för projektet. Projektet har utförts i tre etapper och en inblick i slutresultatet ser ni nedan! Beställare och tillverkare är Moelven modus AB vi vill även passa på att tacka vår beställare för visat förtroende! Trevlig helg önskar vi på OBT!